– Aktualności dla Osób z niepełnosprawnościami

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie informuje, że posiada wolne miejsca w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022" dla osób: - z niepełnosprawnością sprzężoną - 840 godz. - ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 720 godz. - dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej …

Czytaj więcej... WOLNE MIEJSCA w Programie: “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie informuje, że posiada wolne miejsca w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2022" w formie: pobytu dziennego i całodobowego. Pobyt dzienny: zapewnienie opieki osobie z niepełnosprawnościami celem odciążenia stałego opiekuna poprzez jego czasowe zastąpienie w codziennych czynnościach opiekuńczych. Limit godzin z Programu to 240 godzin do 31.12.2022r.. Realizacja usług w …

Czytaj więcej... WOLNE MIEJSCA w Programie: “Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą warsztatową dla osób z niepełnosprawnością oraz formami wsparcia dla ich rodzin. Projekt jest skierowany do osób z gmin wiejskich/miejsko-wiejskich z woj. mazowieckiego, w tym osób z niepełnosprawnościami, które nie są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych placówek wsparcia oraz nie są mieszkańcami domu pomocy społecznej, ani całodobowej placówki …

Czytaj więcej... PROJEKT “WSPARCIE SPOŁECZNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPARWNOŚCIAMI ORAZ RODZIN”