– Aktualności dla Osób z niepełnosprawnościami

Program przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością, które kończą edukację oraz chcą samodzielnie i niezależnie rozpocząć aktywność zawodową, a na przeszkodzie stoi im brak własnego mieszkania w miejscowości, gdzie rozpoczęli pracę lub zamierzają ją podjąć. Z Programu może skorzystać osoba, która posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub jest osobą z niepełnosprawnością narządu słuchu i masz …

Czytaj więcej... Program PFRON “Mieszkanie dla absolwenta”

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego adresowany jest do: • dzieci do 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na …

Czytaj więcej... Nabór wniosków do Programu “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie w terminie od 31.10 do 10.11.2023 r. przeprowadza rozeznanie w Gminie Piaseczno potrzeb w zakresie realizacji Programu realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 Program „Opieka wytchnieniowa” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: - dziećmi do 16 r.ż. z orzeczeniem …

Czytaj więcej... Rozeznanie potrzeb do Programu “Opieka wytchnieniowa” edycja 2024

W ramach współpracy Powiatu Piaseczyńskiego oraz gmin: Piaseczno, Lesznowola, Konstancin-Jeziorna i Tarczyn, został sfinansowany i uruchomiony pilotażowy program transportu dedykowanego osobom z niepełnosprawnościami. Z usługi może skorzystać każdy kto zarówno samodzielnie, jak i z pomocą osoby towarzyszącej (asystent, opiekun, członek rodziny) nie może poruszać się środkami komunikacji publicznej oraz posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu …

Czytaj więcej... TRANSPORT DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Back to top