Celem projektu pn. Kampania informacyjna na temat pogłębionej pracy socjalnej  świadczonej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie jest wzmocnienie pracy socjalnej w środowisku poprzez rozpowszechnienie informacji na temat możliwości skorzystania z tej formy pomocy wśród mieszkańców Gminy Piaseczno oraz przedstawicieli służb i instytucji.

Działania przewidziane w ramach projektu to:

 •  dystrybucja plakatów oraz ulotek informacyjnych dotyczących pracy socjalnej świadczonej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscach użyteczności publicznej na terenie Gminy Piaseczno,
 •  umieszczenie materiałów informacyjnych w sieci,
 •  działania informacyjne prowadzone przez pracowników socjalnych podczas ich pracy w terenie,
 •  udzielanie zainteresowanym osobom informacji (telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz osobiście w siedzibie M-GOPS).

 

Akademia Rodziny  to projekt mający na celu wspieranie rodzin z terenu Gminy Piaseczno w budowaniu oraz pielęgnowaniu wzajemnych relacji opartych na miłości, szacunku i zrozumieniu. W programie bezpłatne rodzinne spotkania:

 • Warsztaty Umiejętności Wychowawczych z elementami Szkoły dla Rodziców
 • konsultacje ze specjalistami dla rodziców i opiekunów (psycholog, pedagog, asystent rodziny, pracownik socjalny, terapeuta uzależnień)
 • pomoc w rozwoju osobistym dzieci i młodzieży
 • rodzinne warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień oraz bezpiecznego funkcjonowania w sieci
 • zajęcia alternatywne służące rozwojowi zainteresowań: rodzinne zajęcia integracyjne, plenerowe gry i zabawy, twórcze warsztaty dla rodzin, escaperoom (pokój zagadek), gra terenowa dla rodzin
  z dziećmi

Termin realizacji projektu: lipiec – grudzień 2021

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf akademia_rodziny_plakat 22 lipca 2021 12:23 Administrator 1 MB 236
2 pdf projekt_socjalny-plakat 29 lipca 2021 10:54 Administrator 1 MB 264