Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie w 2022 r. będzie realizował Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W dniach 1-22.X.2021 r. MGOPS dokonał rozeznania potrzeb w tym zakresie. Na podstawie zebranych danych Gmina Piaseczno wystąpiła z wnioskiem o środki finansowe na realizację Programu.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności:

– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Celem Programu jest wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami poprzez możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

W dniu 22.02.2022 r. Gmina Piaseczno podpisała umowę na realizację Programu na kwotę 501 381 zł.

Dokumenty należy składać:
w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Świętojańska 5A, 05-500 Piaseczno
w terminie do 28.02.2022 r.
Osoby, które złożą wniosek po tym terminie (i spełnią warunki uczestnictwa) zostaną wpisane na listę rezerwową.

Informacji udziela pracownik: Joanna Kalińska 694-778-120.

 

 

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
1 doc Zalacznik-nr-9- AOON 2022 - zakres czynności 10 stycznia 2022 13:05 Joanna Kalińska 23 KB 408
2 pdf załącznik nr 9 AOON 2022 10 stycznia 2022 13:06 Joanna Kalińska 571 KB 311
3 doc Zalacznik-nr-8-do-programu AOON 2022 - karta zgłoszenia 10 stycznia 2022 13:06 Joanna Kalińska 25 KB 283
4 pdf załącznik nr 8 AOON 2022 10 stycznia 2022 13:06 Joanna Kalińska 633 KB 225
5 doc Zalacznik-nr-13-AOON 2022 RODO 10 stycznia 2022 13:06 Joanna Kalińska 21 KB 248
6 pdf załącznik nr 13 AOON 2022 10 stycznia 2022 13:06 Joanna Kalińska 672 KB 246
7 doc Zalacznik-nr-14 AOON 2022 RODO - Ministerstwo 10 stycznia 2022 13:06 Joanna Kalińska 16 KB 259
8 pdf załącznik nr 14 AOON 2022 10 stycznia 2022 13:06 Joanna Kalińska 435 KB 264