mgr Elżbieta Klimkowska p.o. Dyrektora
mgr Wioletta Urban p.o. Z-cy Dyrektora
mgr Elżbieta Szymańska Główna Księgowa
mgr Justyna Mazurek Kierownik Działu Świadczeń
mgr Leokadia Pachocka Główny Specjalista
mgr Joanna Lange – Wrochna Inspektor Ochrony Danych
mgr Edyta Leppin Główny Specjalista
Monika Sujecka Pomoc Administracyjna
mgr Małgorzata Sygowska Specjalista Pracy Socjalnej
mgr Marta Sowińska Specjalista Pracy Socjalnej
mgr Kamila Korzeniewska Pracownik Socjalny
mgr Agnieszka Krzyżaniak Pracownik Socjalny
mgr Klaudia Nowacka Specjalista Pracy Socjalnej
mgr Jolanta Kobojek Pracownik Socjalny
mgr Małgorzata Rosłon Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
mgr Bogusława Meissner Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
mgr Katarzyna Sameryt Starszy Pracownik Socjalny
mgr Magdalena Żbik Specjalista Pracy Socjalnej
mgr Joanna Kalińska Specjalista Pracy Socjalnej
mgr Małgorzata Jankowska Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
mgr Małgorzata Chechlińska Specjalista Pracy Socjalnej
mgr Magdalena Stefaniuk Starszy Pracownik Socjalny
mgr Anna Knigawka Psycholog
mgr Katarzyna Pecko Psycholog
mgr Agnieszka Radzyńska Starszy Inspektor
mgr Magdalena Machaj Inspektor
mgr Anna Kochan Inspektor
mgr Marta Kucicka Asystent Rodziny
mgr Małgorzata Fiałek Asystent Rodziny
Agata Młyńczak Specjalista Pracy Socjalnej
Małgorzata Sieradzka Pracownik Socjalny
Beata Zaorska Starszy Inspektor
Sylwia Pająk Starszy Inspektor
Zofia Rowińska Starszy Inspektor
mgr Jolanta Wiśniewska Podinspektor
Magdalena Gawęda Inspektor
Anna Drausowska Starszy Inspektor
Justyna Zawadzka Inspektor
Ewelina Laskowska Starszy Inspektor
mgr Małgorzata Kiczko Asystent Rodziny
mgr Karolina Szachnowska Specjalista Pracy Socjalnej
Maria Bogucka – Dzielińska Pracownik Socjalny
Bronisława Zgódka Starszy Recepcjonista
Wojciech Piechal Kierowca / Zaopatrzeniowiec
mgr Agnieszka Szymanowska Pracownik Socjalny