Imię i Nazwisko Stanowisko
mgr Wioletta Urban Dyrektor
mgr Elżbieta Klimkowska Z-ca Dyrektora
Elżbieta Szymańska Główna Księgowa
Justyna Mazurek Kierownik Działu Świadczeń
Leokadia Pachocka Główny Specjalista
Joanna Lange – Wrochna Inspektor Ochrony Danych
Monika Sujecka Pomoc Administracyjna
Małgorzata Sygowska Specjalista Pracy Socjalnej
Marta Sowińska Specjalista Pracy Socjalnej
Kamila Korzeniewska Pracownik Socjalny
Agnieszka Krzyżaniak Pracownik Socjalny
Klaudia Nowacka Specjalista Pracy Socjalnej
Jolanta Kobojek Pracownik Socjalny
Małgorzata Rosłon Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Bogusława Meissner Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Katarzyna Sameryt Starszy Pracownik Socjalny
Magdalena Żbik Specjalista Pracy Socjalnej
Joanna Kalińska Specjalista Pracy Socjalnej
Małgorzata Jankowska Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Małgorzata Chechlińska Specjalista Pracy Socjalnej
Magdalena Stefaniuk Starszy Pracownik Socjalny
Anna Knigawka Psycholog
Agnieszka Radzyńska Starszy Inspektor
Magdalena Machaj Inspektor
Anna Kochan Inspektor
Marta Kucicka Asystent Rodziny
Agata Młyńczak Specjalista Pracy Socjalnej
Beata Zaorska Starszy Inspektor
Sylwia Pająk Starszy Inspektor
Jolanta Wiśniewska Podinspektor
Magdalena Gawęda Inspektor
Justyna Zawadzka Inspektor
Ewelina Laskowska Starszy Inspektor
Bronisława Zgódka Starszy Recepcjonista
Wojciech Piechal Kierowca / Zaopatrzeniowiec
Agnieszka Szymanowska Pracownik Socjalny
Robert Kucicki Pracownik Socjalny
Wioletta Grochala Pracownik Socjalny
Barbara Góralewska Pracownik Socjalny
Małgorzata Strejczek Psycholog
Katarzyna Młoźniak Inspektor
Radosław Rejniak Asystent Rodziny
Agnieszka Skorupska Specjalista Pracy Socjalnej
Magdalena Nowicka-Łełyk Asystent Rodziny
Agnieszka Ziemian Inspektor
Karolina Patocka Inspektor
Agata Szydło Starszy Pracownik Socjalny
Anna Krystopik Pracownik Socjalny
Anita Zakrzewska
Joanna Anczarska Pracownik Socjalny
Joanna Drążkiewicz Podinspektor
Małgorzata Czuba Asystent Rodziny
Agnieszka Szafrańska Asystent Rodziny