mgr Wioletta Urban
Stanowisko:  Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
e-mail:   wioletta.urban@mgops.piaseczno.eu
tel.:   (22) 756-72-63, (22) 750-33-08 wew. 11

 

mgr Marzena Zalewska

Stanowisko:   Z-ca Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
e-mail:   marzena.zalewska@mgops.piaseczno.eu
tel.:  (22) 756-72-63, (22) 750-33-08 wew. 12

 

Imię i Nazwisko Stanowisko
Elżbieta Szymańska Główna Księgowa
Justyna Mazurek Kierownik Działu Świadczeń
Leokadia Pachocka Główny Specjalista
Joanna Lange – Wrochna Inspektor Ochrony Danych
Monika Sujecka Pomoc Administracyjna
Małgorzata Sygowska Specjalista Pracy Socjalnej
Marta Sowińska Specjalista Pracy Socjalnej
Klaudia Nowacka Specjalista Pracy Socjalnej
Jolanta Kobojek Pracownik Socjalny
Małgorzata Rosłon Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Joanna Kalińska Specjalista Pracy Socjalnej
Małgorzata Jankowska Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Magdalena Stefaniuk Starszy Pracownik Socjalny
Anna Knigawka Psycholog
Agnieszka Radzyńska Starszy Inspektor
Magdalena Machaj Inspektor
Anna Kochan Inspektor
Marta Kucicka Asystent Rodziny
Agata Młyńczak Specjalista Pracy Socjalnej
Beata Zaorska Starszy Inspektor
Sylwia Pająk Starszy Inspektor
Jolanta Wiśniewska Podinspektor
Magdalena Gawęda Inspektor
Justyna Zawadzka Inspektor
Ewelina Laskowska Starszy Inspektor
Bronisława Zgódka Starszy Recepcjonista
Agnieszka Szymanowska Pracownik Socjalny
Robert Kucicki Pracownik Socjalny
Wioletta Grochala Pracownik Socjalny
Iwona Horst Pracownik Socjalny
Barbara Góralewska Pracownik Socjalny
Małgorzata Strejczek Psycholog
Katarzyna Młoźniak Inspektor
Radosław Rejniak Asystent Rodziny
Agnieszka Skorupska Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Magdalena Nowicka-Łełyk Asystent Rodziny
Agnieszka Ziemian Inspektor
Karolina Barejka Pracownik Socjalny
Karolina Patocka Inspektor
Agata Szydło Starszy Pracownik Socjalny
Anita Zakrzewska Pracownik Socjalny
Joanna Anczarska Pracownik Socjalny
Joanna Drążkiewicz Podinspektor
Teresa Słowik Podinspektor
Jolanta Seremak Podinspektor
Iwona Zaleska Pracownik Socjalny
Mateusz Szymczak Pomoc Administracyjna
Magdalena Wicha Pomoc Administracyjna
Sylwia Olesińska Pomoc Administracyjna
Alicja Nawrocka Inspektor
Monika Antosiewicz Główny Specjalista
Marlena Wójtowicz Pracownik Socjalny
Renata Lisiewska Pracownik Socjalny
Iwona Oprzalska Asystent Rodziny