– Aktualności dla Osób z niepełnosprawnościami

Gmina Piaseczno w 2024 r. realizuje w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego Program: „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024 (pobyt całodobowy) WOLNE MIEJSCA! Program „Opieka wytchnieniowa” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Celem Programu jest czasowe odciążenie opiekunów w codziennych czynnościach związanych …

Czytaj więcej... WOLNE MIEJSCA W PROGRAMIE OPIEKA WYTCHNIENIOWA – POBYT CAŁODOBOWY

Back to top