Doniesienia o przemocy docierają do nas wszystkich każdego dnia. Środki masowego przekazu przekazują nam wciąż kolejne informacje o zamachach, pobiciach, rozbojach, przemocy stosowanej na ulicy, w szkole, w domu. W ciągłym przypływie informacji zaczynamy zwracać uwagę już tylko na informacje sensacyjne, szokujący społeczną opinię. Patrząc z tej perspektywy „zwykłe” akty przemocy w rodzinie mogą być nieświadomie przez nas postrzegane jako uciążliwe dla sąsiadów, czy też jako angażujące uwagę urzędników zobowiązanych do udzielania pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, nie zaś jako dramat całej rodziny uwikłanej w problem przemocy.

W sytuacji, gdy docierają do nas informacje o przemocy możemy się zastanawiać dlaczego osoby doznające przemocy w rodzinie mimo wszystko pozostają przy bliskich, którzy je ranią. Nie znając specyfiki problemu przemocy w rodzinie bierną postawę tych osób tłumaczyć możemy wygodnymi stereotypami, zazwyczaj bardzo krzywdzącymi dla osób doznających przemocy w rodzinie. Zapominamy, bądź nie wiemy, że osoby doznające przemocy mają silne poczucie zniewolenia, któremu często towarzyszy niskie poczucie własnej wartości, poczucie winy, depresja i wiele, wiele innych czynników. Obecne realia w kwestii odbioru przemocy i reakcji na nią przez społeczeństwo nakłada na instytucje zaangażowane w realizację zadań z obszaru przeciwdziałania przemocy szczególną rolę i zadania. Zadaniem ich i celem jest dotarcie osób dotkniętych tym problemem i udzielenie kompleksowej pomocy.

W załączeniu materiał będący informatorem dla przedstawicieli instytucji dotyczący prowadzenia procedury „Niebieskiej Karty” na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf informator_niebieska_karta 10 lipca 2019 20:55 Administrator 534 KB 729