2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Wiedza Edukacja Rozwój

Zapytanie Ofertowe : AD.230.8.2020.MG – Wizyty Studyjne
LP Plik Nazwa Data opublikowania Status
1. .pdf  Zapytanie Ofertowe AD.230.8.2020.MG – Wizyty studyjne wraz z załącznikiem nr 1 20.01.2020 Wycofane
2. .pdf  Oświadczenia – załącznik nr 2 – do AD.230.8.2020.MG 20.01.2020 Wycofane
3. .pdf  Informacja o wycofaniu zapytania ofertowego AD.230.8.2020.MG 21.01.2020 Zakończone

Zapytanie Ofertowe : AD.230.10.2020.MG – Wizyty Studyjne
LP Plik Nazwa Data opublikowania Status
1. .pdf Zapytanie Ofertowe AD.230.10.2020.MG – Wizyty studyjne wraz z załącznikiem nr 1 21.01.2020 Zakończone
2. .pdf Oświadczenia – załącznik nr 2 21.01.2020 Zakończone
3. .pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – wizyty studyjne 28.01.2020 Zakończone

Zapytanie Ofertowe : AD.230.9.2020.MG – Doradztwo Prawne
LP Plik Nazwa Data opublikowania Status
1. .pdf Doradztwo prawne AD.230.9.2020.MG – Zapytanie 23.01.2020 Zakończone
2. .pdf Doradztwo prawne AD.230.9.2020.MG – Załałącznik nr 1 – opis przedmiotu z… 23.01.2020 Zakończone
3. .pdf Doradztwo prawne AD.230.9.2020.MG – Zalącznik nr 2 – Formularz ofertowy 23.01.2020 Zakończone
4. .pdf Doradztwo prawne AD.230.9.2020.MG – Załącznik nr 3 Oświadczenie 23.01.2020 Zakończone
5. .pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 06.02.2020 Zakończone

Zapytanie Ofertowe : AD.230.16.2020.MG – Zakup i dostawa sprzętu biurowego, informatycznego, oraz zakup, dostawa i montaż oraz uruchomienie centrali telefonicznej wraz z osprzętem na potrzeby M-GOPS Piaseczno
LP Plik Nazwa Data opublikowania Status
1. .pdf AD.230.16.2020.MG – Zapytanie ofertowe 18.02.2020 Zakończone
2. .pdf AD.230.16.2020.MG – Zał. 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 18.02.2020 Zakończone
3. .pdf AD.230.16.2020.MG – Zał. 2 – Formularz ofertowy 18.02.2020 Zakończone
4. .pdf AD.230.16.2020.MG – Zał. 3 – Klauzula RODO 18.02.2020 Zakończone
5. .pdf AD.230.16.2020.MG – Zał. 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 18.02.2020 Zakończone
6. .pdf AD.230.16.2020.MG – Odpowiedzi cz I 19.02.2020 Zakończone
7. .pdf AD.230.16.2020.MG – Odpowiedzi cz II 24.02.2020 Zakończone
8. .pdf AD.230.16.2020.MG – Odpowiedzi cz III 24.02.2020 Zakończone
9. .pdf AD.230.16.2020.MG – Odpowiedzi cz IV 24.02.2020 Zakończone
10. .pdf AD 230 16 2020 MG Informacja o zmianie zapytania ofertowego oraz zmianie terminu składania ofert 24.02.2020 Zakończone
11. .pdf AD 230 16 2020 MG Zapytanie Ofertowe ZMIENIONE 24.02.2020 Zakończone
12. .pdf AD 230 16 2020 MG Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówieni… 24.02.2020 Zakończone
13. .pdf AD.230.16.2020.MG – Odpowiedzi cz V 25.02.2020 Zakończone
14. .pdf AD.230.16.2020.MG – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zakończone

Zapytanie Ofertowe: AD.230.27.2020.MG – Terapeuta uzależnień – wsparcie merytoryczne dla pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie pracujących z osobami uzależnionymi
LP Plik Nazwa Data opublikowania Status
1. .pdf  Zapytanie Ofertowe nr AD.230.27.2020.MG 27.02.2020 Zakończone
2. .pdf  Informcja o wyborze najkorzystniejszej oferty AD.230.27.2020.MG 24.04.2020 Zakończone

Zapytanie Ofertowe: AD.230.28.2020.MG – “Zakup i dostawa centrali telefonicznej wraz z osprzętem na potrzeby M-GOPS Piaseczno”
LP Plik Nazwa Data opublikowania Status
1. .pdf  AD.230.28.2020.MG – zapytanie ofertowe 04.03.2020 Zakończone
2. .pdf  AD.230.28.2020.MG – Załacznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówie… 04.03.2020 Zakończone
3. .pdf  AD.230.28.2020.MG – Załacznik nr 2 – formularz ofertowy 04.03.2020 Zakończone
4. .pdf  AD.230.28.2020.MG – Załacznik nr 3 – klauzula RODO 04.03.2020 Zakończone
5. .pdf  AD.230.28.2020.MG – załacznik nr 4 – Oświadczenie 04.03.2020 Zakończone
6. .pdf  AD.230.28.2020.MG – odpowiedź cz. I 09.03.2020 Zakończone
7. .pdf  AD.230.28.2020.MG – odpowiedź cz. II 09.03.2020 Zakończone
8. .pdf  AD.230.28.2020.MG – odpowiedź cz. III 09.03.2020 Zakończone
9. .pdf  AD.230.28.2020.MG – odpowiedź cz. IV 09.03.2020 Zakończone
10. .pdf  AD.230.28.2020.MG – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.03.2020 Zakończone

Zapytanie Ofertowe: AD.230.29.2020.MG – “Oferta na realizację działań o charakterze superwizji dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie”
LP Plik Nazwa Data opublikowania Status
1. .pdf  AD.230.29.2020.MG Zapytanie ofertowe 10.04.2020 Zakończone
2. .pdf  AD.230.29.2020.MG zał. 1 – formularz ofertowy 10.04.2020 Zakończone
3. .pdf  AD.230.29.2020.MG zał. 2 – oświadczenie 10.04.2020 Zakończone
4. .pdf  AD.230.29.2020.MG zał. 3 – klauzula RODO 10.04.2020 Zakończone
5. .pdf  AD.230.29.2020.MG– Informcja o wyborze najkorzystniejszej oferty  24.04.2020 Zakończone

Zapytanie Ofertowe: AD.230.33.2020.MGG – “Oferta na wykonanie Eksperckich raportów monitorujących i raportu końcowego po wprowadzeniu zmian organizacyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie.”
LP Plik Nazwa Data opublikowania Status
1. .pdf  Zapytanie ofertowe nr AD.230.33.2020.MG 16.06.2020 Zakończone
2. .pdf  AD.230.29.2020.MG – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 23.06.2020 Zakończone

Zapytanie Ofertowe Nr AD.230.42.2020.MG Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla Pracowników MGOPS w Piasecznie
LP Plik Nazwa Data opublikowania Status
1. .pdf  Zapytanie AD.230.42.2020.MG 13.10.2020 Zakończone
2. .pdf  Zapytanie AD.230.42.2020.MG – Załacznik Nr 1 13.10.2020 Zakończone
3.  .pdf  Zapytanie AD.230.42.2020.MG – Załącznik Nr 2 13.10.2020 Zakończone
4.  .pdf  Zapytanie AD.230.42.2020.MG – Załącznik Nr 3 13.10.2020 Zakończone
5. .pdf  AD.230.42.2020.MG – Protokół 21.10.2020 Zakończone
6. .pdf  AD.230.42.2020.MG – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.10.2020 Zakończone