2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Wiedza Edukacja Rozwój

Zapytanie Ofertowe : AD.230.8.2020.MG – Wizyty Studyjne
LP Plik Nazwa Data opublikowania Status
1. .pdf  Zapytanie Ofertowe AD.230.8.2020.MG – Wizyty studyjne wraz z załącznikiem nr 1 20.01.2020 Wycofane
2. .pdf  Oświadczenia – załącznik nr 2 – do AD.230.8.2020.MG 20.01.2020 Wycofane
3. .pdf  Informacja o wycofaniu zapytania ofertowego AD.230.8.2020.MG 21.01.2020 Zakończone

Zapytanie Ofertowe : AD.230.10.2020.MG – Wizyty Studyjne
LP Plik Nazwa Data opublikowania Status
1. .pdf Zapytanie Ofertowe AD.230.10.2020.MG – Wizyty studyjne wraz z załącznikiem nr 1 21.01.2020 Zakończone
2. .pdf Oświadczenia – załącznik nr 2 21.01.2020 Zakończone
3. .pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – wizyty studyjne 28.01.2020 Zakończone

Zapytanie Ofertowe : AD.230.9.2020.MG – Doradztwo Prawne
LP Plik Nazwa Data opublikowania Status
1. .pdf Doradztwo prawne AD.230.9.2020.MG – Zapytanie 23.01.2020 Zakończone
2. .pdf Doradztwo prawne AD.230.9.2020.MG – Załałącznik nr 1 – opis przedmiotu z… 23.01.2020 Zakończone
3. .pdf Doradztwo prawne AD.230.9.2020.MG – Zalącznik nr 2 – Formularz ofertowy 23.01.2020 Zakończone
4. .pdf Doradztwo prawne AD.230.9.2020.MG – Załącznik nr 3 Oświadczenie 23.01.2020 Zakończone
5. .pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 06.02.2020 Zakończone

Zapytanie Ofertowe : AD.230.16.2020.MG – Zakup i dostawa sprzętu biurowego, informatycznego, oraz zakup, dostawa i montaż oraz uruchomienie centrali telefonicznej wraz z osprzętem na potrzeby M-GOPS Piaseczno
LP Plik Nazwa Data opublikowania Status
1. .pdf AD.230.16.2020.MG – Zapytanie ofertowe 18.02.2020 Aktywne
2. .pdf AD.230.16.2020.MG – Zał. 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 18.02.2020 Aktywne
3. .pdf AD.230.16.2020.MG – Zał. 2 – Formularz ofertowy 18.02.2020 Aktywne
4. .pdf AD.230.16.2020.MG – Zał. 3 – Klauzula RODO 18.02.2020 Aktywne
5.  .pdf AD.230.16.2020.MG – Zał. 4 – Ośwadczenie o spełnieniu warunków udziału 18.02.2020 Aktywne