Wolontariat można opisywać na wiele sposobów, a samą ideę wolontariatu analizować z wielu punktów widzenia. Każdy z nas ma swoją definicję wolontariatu, wynikającą z osobistych odczuć, jakie się z nim wiążą. Intencją działalności woluntarystycznej jest łączenie na poziomie lokalnym ludzi chętnych do niesienia pomocy z tymi, którzy na taką pomoc czekają. Inicjowanie środowiska lokalnego to duże wyzwanie! Wolontariat daje szansę zdobycia nowych doświadczeń, wprowadzenia na rynek pracy, zaspokajania ciekawości świata, sprawdzenia własnych predyspozycji w nowych rolach społecznych. Jednocześnie wymaga aktywności i umiejętności dzielenia się własnym doświadczeniem i wiedzą. Osoby wykazujące akces podjęcia działalności wolontarystycznej mają możliwość aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej. W każdym wieku i na każdym etapie prowadzonej działalności zawodowej, jak również w okresie zamykającym aktywność zawodową warto zastanowić się nad podjęciem decyzji o przyłączeniu się do grupy wolontariuszy prowadzących działalność na rzecz osób zależnych: starszych, samotnych, niepełnosprawnych, a także na rzecz dzieci z rodzin pozostających w niedostatku. Pamiętaj, że niezależnie od tego jakie zajęcie wybierzesz, swoim zaangażowaniem i postawą będziesz promował ideę wzajemnej międzyludzkiej pomocy i działania nie dla zysku.Wolontariat można opisywać na wiele sposobów, a samą ideę wolontariatu analizować z wielu punktów widzenia. Każdy z nas ma swoją definicję wolontariatu, wynikającą z osobistych odczuć, jakie się z nim wiążą. Intencją działalności woluntarystycznej jest łączenie na poziomie lokalnym ludzi chętnych do niesienia pomocy z tymi, którzy na taką pomoc czekają. Inicjowanie środowiska lokalnego to duże wyzwanie! Wolontariat daje szansę zdobycia nowych doświadczeń, wprowadzenia na rynek pracy, zaspokajania ciekawości świata, sprawdzenia własnych predyspozycji w nowych rolach społecznych. Jednocześnie wymaga aktywności i umiejętności dzielenia się własnym doświadczeniem i wiedzą. Osoby wykazujące akces podjęcia działalności wolontarystycznej mają możliwość aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej. W każdym wieku i na każdym etapie prowadzonej działalności zawodowej, jak również w okresie zamykającym aktywność zawodową warto zastanowić się nad podjęciem decyzji o przyłączeniu się do grupy wolontariuszy prowadzących działalność na rzecz osób zależnych: starszych, samotnych, niepełnosprawnych, a także na rzecz dzieci z rodzin pozostających w niedostatku. Pamiętaj, że niezależnie od tego jakie zajęcie wybierzesz, swoim zaangażowaniem i postawą będziesz promował ideę wzajemnej międzyludzkiej pomocy i działania nie dla zysku.

Załączniki

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf wolontariat_formularz_kandydata 447 KB 177
pdf wolontariat_fromularz_pomocy_wolontariusza 170 KB 154