Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną kopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c).

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosi:

  • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 10,94 zł/miesiąc;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,19 zł/miesiąc;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,23 zł/miesiąc.

Załączniki

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Wniosek_dodatek_energetyczny_pdf 216 KB 192
doc Wniosek_dodatek_energetyczny_doc 54 KB 145