Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną kopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c).

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wynosi:

  • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 12,09 zł/miesiąc;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 16,79 zł/miesiąc;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 20,15 zł/miesiąc.”

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf wniosek_przyznanie_zryczałtowanego_dodatku_energetycznego_pdf 5 maja 2021 08:55 Administrator 214 KB 544
2 doc wniosek_przyznanie_zryczałtowanego_dodatku_energetycznego_doc 5 maja 2021 08:55 Administrator 55 KB 489