– Aktualności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie otrzymał dofinansowanie  z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizację Projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Piasecznie”. Projekt realizowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne …

Read more „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Piasecznie”

Spotkania grupy terapeutycznej są przeznaczone dla osób dorosłych, które mają (lub miały) bliskie relacje z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, leków uspokajających i hazardu  (partnerami, rodzicami, dziećmi). Osobom w takiej sytuacji często towarzyszy cierpienie, poczucie bezsilności i osamotnienia w toczonej walce o zdrowie ukochanej osoby. Nie pomagają ani prośby, ani groźby. Czy można coś zmienić w …

Read more Grupa Terapeutyczna Dla Współuzależnionych

W Piasecznie powstał pierwszy punkt “Wymiany Ciepła”. W specjalnie przygotowanym na ten cel miejscu, zostały udostępnione wieszaki na zimową odzież.

Zasady akcji są proste. Można przyjść i powiesić coś na wieszaku, jak również wziąć z tego wieszaka coś dla siebie. Punkt “Wymiany Ciepła” znajduje się przy Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno (ul. Kościuszki 5), …

Read more Punkt “Wymiany Ciepła” w Piasecznie

Back to top