– Aktualności

M-GOPS od 2020 r. we współpracy z Fundacją Aktywizacja brał udział w Programie „Praca – Integracja” finansowanym ze środków PFRON.

W tym czasie osoby z niepełnosprawnością z Gminy Piaseczno korzystały z pomocy w formie aktywizacji zawodowej. W ramach Programu realizowano:

Czytaj więcej… Program „Praca – Integracja” finansowany ze środków PFRON

Chcemy, aby mieszkańcy Gminy Piaseczno wiedzieli, że mogą liczyć na naszą pomoc W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie rusza kampania informacyjna na temat pogłębionej pracy socjalnej. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej na temat roli pracownika socjalnego oraz pracy socjalnej. Pogłębiona praca socjalna to innowacyjna forma pomocy służąca poprawie funkcjonowania osób i rodzin borykających się z różnego …

Czytaj więcej... Praca socjalna

Back to top