Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie w 2022 r. będzie realizował Program „Opieka wytchnieniowa” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W dniach 1-22.X.2021 r. MGOPS dokonał rozeznania potrzeb w tym zakresie. Na podstawie zebranych danych Gmina Piaseczno wystąpiła z wnioskiem o środki finansowe na realizację Programu.

Program „Opieka wytchnieniowa” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Celem Programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami w codziennych czynnościach związanych z opieką nad nimi. Dzięki takiemu wsparciu opiekunowie na co dzień zaangażowani w opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami zyskują czas na odpoczynek, regenerację, czy załatwienie innych ważnych dla nich spraw. Program stwarza możliwość uzyskania zabezpieczenia opieki nad osobą z niepełnosprawnościami w czasie np. planowanej hospitalizacji, zabiegu, rehabilitacji opiekuna.

Opieka wytchnieniowa będzie realizowana w formie:

1. pobytu dziennego ( w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami – uczestnika Programu)
2. pobytu całodobowego ( w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię Gminy).

Usługi Opieki wytchnieniowej świadczone są nieodpłatnie.

W dniu 22.02.2022 r. Gmina Piaseczno podpisała umowę na realizację Programu na kwotę 280 296 zł.

Dokumenty należy składać:
w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Świętojańska 5A, 05-500 Piaseczno
w terminie do 28.02.2022 r.
Osoby, które złożą wniosek po tym terminie (i spełnią warunki uczestnictwa) zostaną wpisane na listę rezerwową.

Informacji udziela pracownik: Joanna Kalińska 694-778-120.

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
1 doc karta oceny FIM Opieka wytchnieniowa 2022 10 stycznia 2022 12:51 Joanna Kalińska 45 KB 307
2 pdf karta oceny FIM Opieka wytchnieniowa 2022 10 stycznia 2022 12:52 Joanna Kalińska 524 KB 326
3 doc Zalacznik-nr-8 programu OW 2022 - wniosek 10 stycznia 2022 12:52 Joanna Kalińska 52 KB 272
4 pdf załącznik nr 8 programu OW 2022 10 stycznia 2022 12:52 Joanna Kalińska 603 KB 263
5 doc Zalacznik-nr-12-do-OW 2022 10 stycznia 2022 12:52 Joanna Kalińska 21 KB 232
6 pdf załącznik nr 12 do OW 2022 10 stycznia 2022 12:52 Joanna Kalińska 716 KB 238
7 doc Zalacznik-nr-13-do-OW 2022 10 stycznia 2022 12:53 Joanna Kalińska 15 KB 246
8 pdf zaącznik nr 13 OW 2022 10 stycznia 2022 12:53 Joanna Kalińska 434 KB 259
9 pdf Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku wg stanu na 10 stycznia 2022 r. 10 stycznia 2022 12:57 Joanna Kalińska 78 KB 399