Imię i nazwisko Telefon Adres
Karolina Patocka +48 797 932 345 Centrum Przedsiębiorczości w Piasecznie,

ul. Warszawska 1,

05-500 Piaseczno

Marta Kucicka +48 736 344 575
Ewa Zackiewicz-Madejska +48 666 973 189
Tomasz Pośniak
Tomasz Korczak

Kontakt z Zespołem:

karolina.patocka@mgops.piaseczno.eu
cpp@mgops.piaseczno.eu
kis@mgops.piaseczno.eu  

 

Zakres wykonywanych zadań: 

  • opracowywanie, prowadzenie i rozliczanie projektów socjalnych realizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie oraz Centrum Przedsiębiorczości w Piasecznie; 
  • przygotowywanie raportów i sprawozdań z realizowanych działań; 
  • realizacja zadań na rzecz osób bezrobotnych, planujących podjęcie zatrudnienia lub przekwalifikowanie się, w tym prowadzenie spraw związanych z organizacją i prowadzeniem prac społecznie użytecznych; 
  • prowadzenie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców gminy Piaseczno; 
  • prowadzenie spraw związanych z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz animacja kulturalno-oświatowa skierowana do odbiorców usług Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie; 
  • prowadzenie spraw związanych z organizacją, promowaniem oraz rozwijaniem działalności wolontariackiej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie;  
  • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i rozliczaniem wniosków na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację działań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie; 
  • prowadzenie spraw związanych z ewaluacją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych; 
  • obsługa administracyjna związana z bieżącym funkcjonowaniem Centrum Przedsiębiorczości w Piasecznie; 
  • praca kanałami komunikacji (internetowe konta social media, witryny internetowe, newsletter, wyświetlacze multimedialne i inne) z odbiorcami usług Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie.