Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie
Adres: ul. Świętojańska 5A
05-500 Piaseczno
Godziny otwarcia: Poniedziałek –  8:00-17:00
Wtorek – Czwartek – 8:00 – 16:00
Piątek – 8:00 – 15:00
Kasa Ośrodka: Środa 11:00 – 14:00
Telefon: Tel.: (22) 756-72-63
Tel.: (22) 750-33-08
E-mail: sekretariat@mgops.piaseczno.eu
ePUAP: /mgopspiaseczno/SkrytkaESP
BIP: www.bip.mgops.piaseczno.eu
NIP: 123-07-15-884
REGON: 002004976
Centrum Przedsiębiorczości „Przedsiębiorcze Piaseczno”
Adres: ul. Warszawska 1
05-500 Piaseczno
Telefon: Tel.: 736 344 575
E-mail: cpp@mgops.piaseczno.eu
Centrum Aktywności Seniora „Przystań pod Klonami”
Adres: ul. Szkolna 18
05-500 Piaseczno
Telefon: Tel.: (22) 670-98-78
Tel.: +48 506 343 812
E-mail: przystanpodklonami@mgops.piaseczno.eu
Siedziba Administratora Danych Osobowych:
05-500 Piaseczno, ul. Świętojańska 5A
Tel. (22) 737-23-97 lub (22) 756-72-63,
adres e-mail: sekretariat@mgops.piaseczno.eu
Inspektor Ochrony Danych:
Joanna Lange-Wrochna,
Tel. (22) 737-23-97 lub (22) 756-72-63,
e-mail: iod@mgops.piaseczno.eu