Formularz kontaktowy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie

  Adres: ul. Świętojańska 5A
  05-500 Piaseczno
  Godziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek 8.00-16.00
  Kasa Ośrodka: Środa 11:00 – 14:00
  Telefon: Tel.: (22) 756-72-63
  Tel.: (22) 750-33-08
  E-mail: sekretariat@mgops.piaseczno.eu
  ePUAP: /mgopspiaseczno/SkrytkaESP
  BIP: www.bip.mgops.piaseczno.eu
  NIP: 123-07-15-884
  REGON: 002004976
  Siedziba Administratora Danych Osobowych:
  05-500 Piaseczno, ul. Świętojańska 5A
  Tel. (22) 737-23-97 lub (22) 756-72-63,
  adres e-mail: sekretariat@mgops.piaseczno.eu
  Inspektor Ochrony Danych:
  Joanna Lange-Wrochna,
  Tel. (22) 737-23-97 lub (22) 756-72-63,
  e-mail: iod@mgops.piaseczno.eu