Oferujemy bezpłatna pomoc Psychologiczną i Psychoterapeutyczną w następujących formach:

 • konsultacji psychologicznych
 • porad psychologicznych
 • psychoterapii indywidualnej osób dorosłych
 • psychoterapii małżeńskiej/par
 • psychoterapii rodzinnej

Zapraszamy osoby zainteresowane do wcześniejszego umówienia się pod numerami telefonów: (22) 756 72 63, 750 33 08, 737 23 97, wew.118.

 Jak wygląda praca psychologa w pomocy społecznej?

Praca psychologa w MGOPS już  na  pierwszy rzut oka wydaje się specyficzna, ze względu na to, że prowadzona jest nie tylko w gabinecie, ale gdy jest potrzeba – i u klienta w domu. Często psycholog, żeby pomóc w kryzysie – wchodzi do rodziny i pracuje w domu, z (całą) rodziną w przezwyciężeniu jej problemów, gdyż niejednokrotnie bez tej interwencji nie możliwe jest rozwiązanie bardzo trudnej sytuacji człowieka. Tym głównie różni się od pracy psychologa w innych placówkach, takich jak szkoła, poradnia czy szpital.

Nie byłoby to jednak często możliwe bez współpracy z pracownikami socjalnymi  i asystentami rodziny, gdyż wiele osób korzystających z pomocy socjalnej po prostu do psychologa nie poszłoby, czy to z obawy przed stygmatyzacją, czy też z obawy przed przyznaniem się do tego, jak bardzo są bezradni wobec sytuacji i jak bardzo jest ona nieznośna psychicznie.

Nie sposób jednak odpowiedzieć na czym polega praca psychologa bez wskazania charakteru problemów osób zgłaszających się do pomocy społecznej, takich jak: trudna sytuacja psychologiczna, finansowa, rodzinna, zdrowotna, społeczna i/lub zawodowa. Chodzi, bowiem o to, że mamy do czynienia z ludźmi w obliczu zagrożenia, obciążonych jakąś tragedią lub dramatem życiowym, w desperacji, w poczuciu klęski lub załamania się, wyczerpania.

Często słyszymy, jak psycholodzy wysyłani są do osób będących ofiarami katastrof lub klęsk żywiołowych. Psycholodzy w wpisują się w podobny typ działań. W gruncie rzeczy udzielają pomocy psychologicznej osobom w kryzysie, których udziałem są takie bolesne, doświadczenia, jak np.:

 • śmierć dziecka, śmierć  partnera lub ojca rodziny, brak wsparcia rodziny w obliczu tragedii,
 • próby samobójcze lub groźby członka rodziny,
 • samotne macierzyństwo, przy  nikłych szansach na  uzyskanie pracy lub mieszkania, porzucenie przez  partnera – jedynego żywiciela i ojca dzieci, uwięzienie ojca rodziny i pozostanie z gromadką dzieci,
 • podejrzenie zagrożenia dziecka przez  pedofila w rodzinie,
 • rujnującymi – własne życie i bliskich – uzależnieniem, przemocą, współuzależnieniem od sprawcy przemocy lub osoby uzależnionej,
 • obecność w rodzinie osoby zaburzonej psychicznie lub upośledzonej umysłowo,
 • odrzucenie społeczne, w związku z orientacją seksualną, chorobą psychiczną itp.,
 • zagrożenie utratą domu rodzinnego przez dzieci z powodu niewydolności i negatywnych postaw rodzicielskich rodziców,
 • zagrożenie utratą praw do opieki nad dziećmi z powodu niskich kompetencji, przy równoczesnej ogromnej więzi emocjonalnej w rodzinie i  silnej  szczerej woli pracy.

Taka charakterystyka ludzkich spraw z jakimi mamy do czynienia w wyznacza też  i charakter naszej pracy. Przybiera ona w sposób konieczny postać – interwencji kryzysowych  – działania zbliżonego do swego rodzaju pogotowia psychologicznego. Choć w sensie formalnym, nasza działalność oznaczona jest jako poradnictwo psychologiczne, to jednak trudno w związku z ciągłym obcowaniem z  sytuacjami kryzysowymi podporządkować pracę ścisłym ramom czasowym. Kiedy bezpośrednim celem staje się  ustabilizowanie psychiczne klienta, na tyle, aby mógł przestać koncentrować się na swoim cierpieniu i aby mógł efektywnie korzystać ze wsparcia asystenta rodziny czy pracownika socjalnego.

Do psychologa przyjmowane są osoby bez skierowania i bardzo wiele osób korzysta z tej formy, osoby skierowane przez pracowników socjalnych,  albo  specjalistów z miasta (jak np. lekarzy, kuratorów, itp.) oraz rodziny objęte pomocą asystenta rodziny.

Psycholog wspomaga również pracowników socjalnych, asystentów rodziny i innych specjalistów w lepszym zrozumieniu problemu, ustaleniu właściwej diagnozy w końcu ustaleniu planu pracy z klientem.