– Joanna Kalińska

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023 realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego adresowany jest do dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnościami: • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału …

Czytaj więcej... ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

Program „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023 adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: - dziećmi posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności z wraz z zaznaczonymi pkt. 7 i 8, - osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Celem Programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnością w codziennych czynnościach związanych z opieką nad nimi. Dzięki …

Czytaj więcej... OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023

Zajęcia z orientacji przestrzennej i mobilności Zapraszamy chętne osoby z niepełnosprawnością wzroku do udziału w zajęciach „Trening Orientacji Przestrzennej i Mobilności”. Trening realizowany będzie w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś Partnerami: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Polski Związek Niewidomych Towarzystwo Opieki …

Czytaj więcej... Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i niedowidzących

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie informuje, że posiada wolne miejsca w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022" dla osób: - z niepełnosprawnością sprzężoną - 840 godz. - ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 720 godz. - dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej …

Czytaj więcej... WOLNE MIEJSCA w Programie: “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”