– Joanna Kalińska

Program „Opieka wytchnieniowa” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: – dziećmi do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności, – osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Celem Programu jest czasowe odciążenie opiekunów w codziennych czynnościach związanych z opieką nad osobami z niepełnosprawnością. Dzięki takiemu wsparciu opiekunowie na co dzień zaangażowani w opiekę …

Czytaj więcej... Nabór wniosków do Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Program "Dostępne mieszkanie" ma wspomóc niezależność osób z niepełnosprawnością, a także ułatwić im aktywność zawodową i społeczną poprzez zapewnienie mieszkania dostępnego. Mieszkanie wolne od wszelkich barier architektonicznych może być bowiem podstawą samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim posiadające mieszkanie lub dom, z którego …

Czytaj więcej... Program PFRON “Dostępne mieszkanie”

Program przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością, które kończą edukację oraz chcą samodzielnie i niezależnie rozpocząć aktywność zawodową, a na przeszkodzie stoi im brak własnego mieszkania w miejscowości, gdzie rozpoczęli pracę lub zamierzają ją podjąć. Z Programu może skorzystać osoba, która posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub jest osobą z niepełnosprawnością narządu słuchu i masz …

Czytaj więcej... Program PFRON “Mieszkanie dla absolwenta”

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego adresowany jest do: • dzieci do 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji …

Czytaj więcej... Nabór wniosków do Programu “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Back to top