– Joanna Kalińska

Program „Opieka wytchnieniowa” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: – dziećmi do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności, – osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Celem Programu jest czasowe odciążenie opiekunów w codziennych czynnościach związanych z opieką nad osobami z niepełnosprawnością. Dzięki takiemu wsparciu opiekunowie na co dzień zaangażowani w opiekę …

Czytaj więcej... Nabór wniosków do Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Program "Dostępne mieszkanie" ma wspomóc niezależność osób z niepełnosprawnością, a także ułatwić im aktywność zawodową i społeczną poprzez zapewnienie mieszkania dostępnego. Mieszkanie wolne od wszelkich barier architektonicznych może być bowiem podstawą samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim posiadające mieszkanie lub dom, z którego …

Czytaj więcej... Program PFRON “Dostępne mieszkanie”

Back to top