– Joanna Kalińska

PFRON oferuje pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością może otrzymać tę pomoc w ramach Modułu I programu PFRON pod nazwą „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Kto może skorzystać z pomocy

Możesz skorzystać z pomocy, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy z niepełnosprawnością i spełniasz łącznie następujące warunki:

Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
posiadasz dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku wystarczy oświadczenie, że go posiadasz.
Dotyczy to także dzieci, w tym przypadku wystarczy oświadczenie opiekuna, że posiadają taki dokument wydawany dzieciom w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.

Czytaj więcej… Zaopatrzenie w wyroby medyczne – wsparcie dla uchodźców z Ukrainy

W dniu 22.02.2022 r. Gmina Piaseczno podpisała w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim umowy na realizację Programów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, finansowanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych: > Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w kwocie 501 381,00 zł. W ramach Programu może skorzystać łącznie 17 osób w tym 11 osób dorosłych oraz 6 dzieci. > Opieka wytchnieniowa w …

Czytaj więcej... PROGRAMY RZĄDOWE

Ośrodek uruchomił procedurę przyjmowania wniosków na usługi z Programów Opieka wytchnieniowa oraz Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022. Szczegóły w zakładkach:

Czytaj więcej… Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej i Opieka wytchnieniowa edycja 2022 – wnioski