– Administrator

Wydarzenie organizowane jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Konferencja poświęcona będzie m.in. alienacji rodzicielskiej, cyberprzemocy, przemocy rówieśniczej, dziecko pod wpływem traumy. W trakcie konferencji zostaną zorganizowane panele dyskusyjne. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, sądownictwa, placówek oświatowych, instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób związanych …

Czytaj więcej... Konferencja poświęcona tematyce alienacji rodzicielskiej oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Informujemy, że na terenie Gminy Piaseczno obsługę wniosków o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych  z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie.  

Wnioski można składać:

Back to top