Gmina Piaseczno w 2024 r. realizuje w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego Program: „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024 (pobyt całodobowy)

WOLNE MIEJSCA!

Program „Opieka wytchnieniowa” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Celem Programu jest czasowe odciążenie opiekunów w codziennych czynnościach związanych z opieką nad osobami z niepełnosprawnością. Dzięki takiemu wsparciu opiekunowie na co dzień zaangażowani w opiekę nad osobami z niepełnosprawnością zyskują czas na odpoczynek, regenerację, czy załatwienie innych ważnych dla nich spraw. Program stwarza również możliwość uzyskania zabezpieczenia opieki nad osobą z niepełnosprawnością w czasie np. planowanej hospitalizacji, zabiegu, rehabilitacji opiekuna czy jego wyjazdu.

Opieka wytchnieniow jest realizowana w formie:

pobytu całodobowego z limitem do 13 dób na uczestnika (opiekuna osoby dorosłej z niepełnosprawnością w stopniu znacznym sprzężonym).

Osoby zainteresowane skorzystaniem z w/w formy wsparcia prosimy o kontakt na adres mailowy: joanna.kalinska@mgops.piaseczno.eu, lub telefonicznie: 694-778-120.

Zapraszamy do kontaktu.