Dnia 16 czerwca 2020 r. od godz. 16.00 odbędzie się warsztat żywieniowy dla podopiecznych korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Podprogram 2019.

 

Dnia 19 czerwca 2020r. odbędzie się warsztat żywieniowy dla podopiecznych korzystających
z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Podprogram 2019.

 

Dnia 17 czerwca 2020 r. odbędzie się warsztat żywieniowy dla podopiecznych korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Podprogram 2019.

 

Dnia 18 czerwca 2020 r. odbędzie się warsztat żywieniowy dla podopiecznych korzystających z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Podprogram 2019.