– Aktualności

Szanowni Państwo, 12 kwietnia 2021 roku zakończył się czas wypełniania ankiet dotyczących uruchomienia indywidualnego transportu dla pełnoletnich mieszkańców Gminy Piaseczno, mających trudności w przemieszczaniu się. Dziękujemy za poświęcony czas i udział w ankiecie. Państwa opinie pomogą Gminie Piaseczno w przygotowaniu diagnozy potrzeb mieszkańców gminy w zakresie mobilności oraz zapewnienia równego dostępu do aktywności w życiu społecznym, zawodowym i edukacyjnym …

Czytaj więcej... Zakończenie Przyjmowania Ankiet

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Piaseczno do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej …

    Czytaj więcej... Nabór uczestników do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

Wolontariat

Czym jest wolontariat?

Wolontariat to świadoma i dobrowolna działalność, podejmowana nieodpłatnie na rzecz innych.

Kto może zostać wolontariuszem?

  • Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na wiek, doświadczenie czy czas, którym dysponuje.
  • Osoba pełnoletnia samodzielnie podejmuje decyzję o zaangażowaniu się w działalność wolontariacką, dla osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
  • Wolontariuszami mogą być również osoby bezrobotne …

    Czytaj więcej... Wolontariat – Jak można zostać wolontariuszem?

Opinia społeczna posłuży Gminie Piaseczno do przygotowania diagnozy potrzeb mieszkańców gminy w zakresie mobilności oraz zapewnienia tym osobom pomocy w dostępie do aktywności w życiu społecznym, zawodowym i edukacyjnym.

Czytaj więcej… Ankieta „Kompleksowa Koncepcja Organizacji Usług Transportowych Door-To-Door w Gminie Piaseczno”

Back to top