Akademia Menedżera – skuteczne przewodzenie ludziom.

Współczesny menedżer to człowiek, który w równym stopniu potrafi dbać o realizację zadania, dobre funkcjonowanie zespołu oraz rozwój poszczególnych pracowników.

Dobry szef powinien nie tylko posiadać wiedzę fachową, ale również być ekspertem od kontaktów międzyludzkich.

Ideą przewodnią cyklu „Akademia Menedżera” jest ujęcie w przystępny sposób fundamentalnych zasad w pracy kierownika, które zagwarantują pozytywne efekty w dziedzinie zarządzania ludźmi i procesami jakie tworzą się w relacjach międzyludzkich.

Cykl przeznaczony jest dla osób, którzy pracują na stanowiskach liderów, kierowników, menedżerów, dyrektorów i na co dzień zarządzają ludźmi.

Uczestnicy warsztatów: 

  • poznają i opanują zasady zarządzania ludźmi oraz główne funkcje kierownika
  • nauczą się technik komunikacji niezbędnych do prawidłowego zarządzania ludźmi
  • zwiększą sprawność w zakresie budowania autorytetu
  • nauczą się zasad delegowania oraz motywowania
  • poznają różne style zarządzania
  • nabędą wiedzę na temat zarządzania strategicznego oraz doboru stylu zarządzania do etapu rozwoju (umiejętności i motywacji) pracownika

Tematyka warsztatów:

  1. Dwudniowy warsztat „Efektywne zarządzanie” (24-25 października 2023 r.)

https://app.evenea.pl/event/883710-30/

  1. Warsztat „Komunikacja w zarządzaniu” (28 listopada 2023 r.)

https://app.evenea.pl/event/883710-31/