– Joanna Kalińska

W dniu 22.02.2022 r. Gmina Piaseczno podpisała w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim umowy na realizację Programów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, finansowanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych: > Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w kwocie 501 381,00 zł. W ramach Programu może skorzystać łącznie 17 osób w tym 11 osób dorosłych oraz 6 dzieci. > Opieka wytchnieniowa w …

Czytaj więcej... PROGRAMY RZĄDOWE

Ośrodek uruchomił procedurę przyjmowania wniosków na usługi z Programów Opieka wytchnieniowa oraz Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022. Szczegóły w zakładkach:

Czytaj więcej… Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej i Opieka wytchnieniowa edycja 2022 – wnioski

Fundacja Aktywizacja we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piasecznie organizuje bezpłatne szkolenia dla osób z niepełnosprawnościami (posiadającymi ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) będących w wieku produkcyjnym. Szkolenie z zakresu uprawnień i przywilejów dla osób z niepełnosprawnościami, autoprezentacji, wizażu. Poszukujemy osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach. Szkolenia odbędą się w Piasecznie w pierwszym kwartale 2022 r.. Zapraszamy do …

Czytaj więcej... Szkolenie dla osób z niepełnosprawnościami