– Joanna Kalińska

Fundacja Aktywizacja we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piasecznie organizuje bezpłatne szkolenia dla osób z niepełnosprawnościami (posiadającymi ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) będących w wieku produkcyjnym. Szkolenie z zakresu uprawnień i przywilejów dla osób z niepełnosprawnościami, autoprezentacji, wizażu. Poszukujemy osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach. Szkolenia odbędą się w Piasecznie w pierwszym kwartale 2022 r.. Zapraszamy do …

Czytaj więcej... Szkolenie dla osób z niepełnosprawnościami

Została uruchomiona pomoc medyczna w nagłych przypadkach w formie konsultacji - teleporady w dni świąteczne, weekendy i godzinach wieczornych (od 18:00 do 8:00). Z TPK możesz skorzystać w sytuacji: nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły …

Czytaj więcej... Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie informuje, o zmianie terminu rozpatrzenia wniosków w/s Programów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz “Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022.

Czytaj więcej… Przedłużenie terminu rozpatrzenia wniosków w/s Programów AOON i OW – edycja 2022