Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie informuje, że posiada wolne miejsca w ramach Programu “Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” w formie: pobytu dziennego i całodobowego.
Pobyt dzienny: zapewnienie opieki osobie z niepełnosprawnościami celem odciążenia stałego opiekuna poprzez jego czasowe zastąpienie w codziennych czynnościach opiekuńczych. Limit godzin z Programu to 240 godzin do 31.12.2022r.. Realizacja usług w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami.
Pobyt całodobowy: zapewnienie osobie z niepełnosprawnościami opieki 14 dniowej w placówce całodobowej wskazanej przez jej opiekuna.
Udział uczestnika w Programie jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane wsparciem w formie usług opieki wytchnieniowej zapraszamy do kontaktu (tel. 694-778-120).
Dokumenty rekrutacyjne znajdują się: https://mgops.piaseczno.eu/projekty/dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/opieka-wytchnieniowa/