Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie informuje, że posiada wolne miejsca w ramach Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” dla osób:
– z niepełnosprawnością sprzężoną – 840 godz.
– ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 720 godz.
– dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – 360 godz.

Celem Programu jest wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami poprzez możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej.
Udział uczestnika w Programie jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane wsparciem w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zapraszamy do kontaktu (tel. 694-778-120).
Dokumenty rekrutacyjne znajdują się: https://mgops.piaseczno.eu/projekty/dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej/