Fundacja Aktywizacja we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piasecznie organizuje bezpłatne szkolenia dla osób z niepełnosprawnościami (posiadającymi ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) będących w wieku produkcyjnym.

Szkolenie z zakresu uprawnień i przywilejów dla osób z niepełnosprawnościami, autoprezentacji, wizażu. Poszukujemy osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach.
Szkolenia odbędą się w Piasecznie w pierwszym kwartale 2022 r..

Zapraszamy do kontaktu w sprawie zgłoszeń do dnia 14.01.2022 r. pod adresem:
joanna.kalinska@mgops.piaseczno.eu
lub telefonicznie: 694-778-120.