Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie w terminie od 31.10 do 10.11.2023 r. przeprowadza rozeznanie w Gminie Piaseczno potrzeb w zakresie realizacji Programu realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego:
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024
Program „Opieka wytchnieniowa” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
– dziećmi do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności,
– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.
Celem Programu jest czasowe odciążenie opiekunów w codziennych czynnościach związanych z opieką nad osobami z niepełnosprawnością. Dzięki takiemu wsparciu opiekunowie na co dzień zaangażowani w opiekę nad osobami z niepełnosprawnością zyskują czas na odpoczynek, regenerację, czy załatwienie innych ważnych dla nich spraw. Program stwarza również możliwość uzyskania zabezpieczenia opieki nad osobą z niepełnosprawnościami w czasie np. planowanej hospitalizacji, zabiegu, rehabilitacji opiekuna czy jego wyjazdu.
Opieka wytchnieniowa jest realizowana w formie:
1. pobytu dziennego limit do 240 godzin na rok (usługi realizowane: w miejscu zamieszkania, ośrodku wsparcia, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu bądź Gminę spełniającym kryteria dostępności)
2. pobytu całodobowego limit do 14 dób w roku (usługi realizowane: w miejscu zamieszkania, mieszkaniu treningowym lub wspomaganym, ośrodku wsparcia, rodzinnym domu pomocy, domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu krótkoterminowego, domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, placówkach zapewniających całodobową o której mowa w ustawie o pomocy społecznej, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Gminę spełniającym kryteria dostępności).
Osoby zainteresowane skorzystaniem z w/w formy wsparcia w 2024 r. prosimy o przesyłanie zgłoszeń
do 10.11.2023 r.
na adres mailowy: joanna.kalinska@mgops.piaseczno.eu,
lub o kontakt telefoniczny: 694-778-120.

Prosimy o podanie danych:
-imię i nazwisko opiekuna oraz osoby z niepełnosprawnościami (z zaznaczeniem dziecko/dorosły), telefon kontaktowy, określenie formy Programu (dzienna/całodobowa, ilość godzin/dób, oraz miejsca realizacji usługi).

W oparciu o rozeznanie potrzeb M-GOPS w imieniu Gminy Piaseczno wystąpi o środki na realizację Programu w roku 2024.
Zapraszamy do kontaktu.
Informacje dotyczące Programu:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
1 doc Klauzula-Rodo-Program-OW-2024-MGOPS 31 października 2023 13:14 Joanna Kalińska 16 KB 72
2 doc Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2024 31 października 2023 13:15 Joanna Kalińska 98 KB 71