Klauzula informacyjna Facebook

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (dalej „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie w serwisie Facebook (dalej „fanpage”):

  1. Kategorie osób, których dane są przetwarzane

Informujemy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie przetwarza dane osobowe osób, które:

– dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”

– opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u

– wysłały wiadomość za pomocą Messengera

 

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób określonych w pkt 1 jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie reprezentowany przez Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie.
Siedziba Administratora Danych Osobowych: 05-500 Piaseczno, ul. Świętojańska 5 A.

Tel. (22) 750-33-08 lub (22) 756-72-63, adres e-mail: ops.sekretariat@piaseczno.eu. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Joanna Lange-Wrochna, e-mail: iod@mgops.piaseczno.eu

 

  1. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe osób określonych w pkt 1 w następujących celach:

 

– w celu prowadzenia fanpage Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. I informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, czat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO);

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO);

– w celach statystycznych i analitycznych

– Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 

  1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:

– podstawowe dane identyfikacyjne opublikowane przez Państwa na swoim profilu, w szczególności imię i nazwisko

– opublikowany przez Państwa wpis

– dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage M-GOPS w Piasecznie

– adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika

 

  1. Odbiorcy danych:

Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:

– organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa

– innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora, np. firma świadczą ca obsługę IT.

– właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem http://www.facebook.com./about/privacy.

 

  1. Przekazywanie danych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem http://www.facebook.com/about/privacy.

 

  1. Okres przechowywania danych.

– Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,

– dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych

– dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń

– dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook  wynoszący 2 lata.

 

  1. Państwa prawa:

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.