– Aktualności

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

 Jest to pilotażowy program wdrażania usług opiekuńczych w formie teleopieki, który dofinansowany jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Celem głównym zadania jest poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku poprzez realizację usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłużej bezpieczne pozostawanie w naturalnym środowisku.

Czytaj więcej... Teleopieka

Back to top