– Aktualności

Podczas wykładu słuchacze będą mogli się dowiedzieć wielu praktycznych rzeczy z zakresu umów cywilnoprawnych – m.in. jak ustanowić i odwołać darowiznę, w jakiej formie dokonywać umów (np. pisemnie, ustnie czy notarialnie), jak

1) umowa dożywocia

2) jak wygląda i jaki jest tryb (procedura) odstąpienia konsumenckiego (m.in. od umów zawartych na wszelkich „pokazach”, przez …

Czytaj więcej... Poprawa Świadomości Prawnej Seniorów

Back to top