Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie informuje, że w dniu 03.03.2023r. została podpisana umowa między Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Piaseczno na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Środki przyznane na ten cel to 214523,15 zł.