OFERTA PRACY!
Poszukujemy osób chętnych do pracy jako asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

W związku z realizacją Programu: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 poszukujemy osób chętnych do pracy jako asystent.

Asystentem może być osoba posiadająca:
– dokument kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta, lub
– co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, w udzielaniu wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp..

Praca polega na wspieraniu osób z niepełnosprawnościami poprzez pomoc asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej.
Do zadań asystenta należy m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych.
Czas realizacji Programu: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” do 31.12.2023r..
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych zgodnie z zapytaniem ofertowym:
https://bip.mgops.piaseczno.eu/zapytania-ofertowe/n,zapytanie-ofertowe-zga-261-72-2023-jk-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023
Informacja znajduje się również na stronie www.mgops.piaseczno.eu
Termin składania ofert: do 02.06.2023r..
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
na adres mailowy: joanna.kalinska@mgops.piaseczno.eu,
telefoniczny: 694-778-120

Zapraszamy do kontaktu.