W dniu 22.02.2022 r. Gmina Piaseczno podpisała w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim umowy na realizację Programów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, finansowanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych:
> Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w kwocie 501 381,00 zł.
W ramach Programu może skorzystać łącznie 17 osób w tym 11 osób dorosłych oraz 6 dzieci.
> Opieka wytchnieniowa w kwocie 280 296,00 zł.
W ramach Programu może skorzystać w formie:
• pobytu dziennego 19 osób w tym 14 osób dorosłych i 5 dzieci
• pobytu całodobowego 10 osób dorosłych.
Do 28.02.2022 r. trwa nabór wniosków do obu Programów. Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie, ul. Świętojańska 5a. Druki wniosków dostępne są na stronie M-GOPS. Informacji udziela pracownik pod numerem telefonu: 694-778-120.