21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego, święto instytucji i osób zaangażowanych w pomoc osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym.

Z tej okazji Dyrekcja oraz cały zespół Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie życzą wszelkiej pomyślności wszystkim osobom pracującym na rzecz potrzebujących pomocy. Satysfakcji z pełnionej społecznej misji oraz spełnienia w służbie drugiemu człowiekowi.