W ramach projektu socjalnego “Pracowania Uśmiechu” zapraszamy Państwa na indywidualne spotkania z psychologiem oraz grupę wsparcia dla rodziców dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności/orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.