W Akademii Rodziny rusza Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, będąca kontynuacją Warsztatów Umiejętności Wychowawczych.

Jest to cykl warsztatów obejmujących 10 spotkań. Program szkolenia został opracowany w oparciu o koncepcję T. Gordona „Wychowanie bez porażek” i książki A. Faber, E. Mazlish z cyklu „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

Tematy poruszane w trakcie warsztatów to:

  • Jak wyznaczać dzieciom granice, aby mogły zdrowo regulować swoje relacje z innymi ludźmi?
  • Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami i wyrażać je w sposób konstruktywny?
  • Jak zachęcać dziecko do wykonywania swoich obowiązków, m.in. nauki, sprzątania itp.?
  • Jak nauczyć dziecko poczucia odpowiedzialności za swoje działania? Czy karać? A jeżeli nie karać, to jak uczyć dziecko pożądanych zachowań?
  • Jak uczyć dzieci rozwiązywania konfliktów i konstruktywnie podchodzić do problemów?
  • Jak zachęcać dziecko w każdym wieku do samodzielności? Jak wspierać kreatywność dziecka?
  • Jak wpierać dziecko w rozwijaniu jego mocnych stron? Jak budować jego poczucie własnej wartości?
  • Jak chwalić aby budować poczucie własnej wartości dziecka i jednocześnie pomóc muw realistycznej ocenie swojej osoby? Jak chwalić, by zmotywować do pracy? Jak wspierać twórcze myślenie u dziecka?

Dla kogo?

Warsztaty przeznaczone są dla rodziców i opiekunów chcących rozwijać umiejętności wychowawcze oraz budować więź z dzieckiem opartą na szacunku, zrozumieniu, współpracy i miłości.

Kiedy?

Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu (w poniedziałki), w godzinach 9.00-13.00.

Gdzie?

Zajęcia będą odbywać się w Centrum Aktywności Seniora „Przystań Pod Klonami„ w Piasecznie, ul. Szkolna 18, 05-500 Piaseczno

Zapisy i dodatkowe informacje:

Tel. 503 685 934 (Gosia)

Startujemy we wrześniu! Nie zwlekajcie! Ilość miejsc jest ograniczona.