Akademia Rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie zaprasza rodziców i opiekunów z terenu gminy Piaseczno na bezpłatne spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską.

W trakcie spotkania poruszymy tematy takie jak:

  • rola profilaktyki w budowaniu bezpiecznej szkoły i świadomej rodziny,
  • mediacje rodzinne,
  • mediacje w sprawach nieletnich i mediacje rówieśnicze, jako forma rozwiązywania konfliktów w szkole,
  • obowiązki rodziców oraz obowiązki szkoły wobec dziecka, które np. spożywa alkohol, pali papierosy, wagaruje,
  • zasady odpowiedzialności nieletnich,
  • sytuacja dzieci w okresie pandemii,
  • nowe zagrożenia: grooming, zbyt wczesna inicjacja seksualna, cyberprzemoc, alkohol, narkotyki, dopalacze, e-papierosy, depresje, samookaleczenia,
  • nowe formy przemocy wobec dziecka: eurosieroctwo, zaniedbania, wykorzystywanie dziecka w konflikcie okołorozwodowym,
  • problem przemocy w rodzinie i procedura Niebieskie Karty.

Kiedy?

9 maja 2022 r. (poniedziałek), godz. 16.30 – 18.00

Gdzie?

Sala wystawowo-widowiskowa w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym

ul. Jana Pawła II 55, Piaseczno

Zapisy:

Uwaga: ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.