Już jutro program „Rodzina 500+” startuje w nowej rozszerzonej odsłonie. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko, bez względu na dochody rodziny. Od 1 lipca będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia. Wnioski będzie można składać online – za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz Platformy Usług Elektronicznych ZUS. –

Drodzy rodzice, nie zwlekajcie długo ze złożeniem wniosku. Im szybciej go złożycie, tym szybciej pieniądze trafią na wasze konta – mówi minister Bożena Borys-Szopa.

To już jutro – wielkie święto polskich rodzin. 1 lipca br. program „Rodzina 500+” zacznie funkcjonować w nowej rozszerzonej formule. Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na każde dziecko do 18. roku życia w rodzinie, również pierwsze i jedyne, a także przebywające w pieczy zastępczej – zarówno rodzinnej, jak i instytucjonalnej.

Od poniedziałku wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie można składać online – za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS. Nowy formularz-wniosek liczy jedynie dwie kartki i jest bardzo prosty do wypełnienia.

Zmniejszenie obciążeń biurokratycznych – zniesienie kryterium dochodowego, uproszczenie i znaczne skrócenie samego wniosku, a także zastąpienie decyzji o przyznaniu świadczenia informacją wysyłaną e-mailem – ma usprawnić proces obsługi programu. – Wierzymy, że chociaż wniosków będzie więcej, cały proces przebiegnie sprawnie. Samorządy deklarują, że są gotowe do realizacji zadania – mówi  minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

– Drodzy rodzice, nie zwlekajcie długo ze złożeniem wniosku. Im szybciej go złożycie, tym szybciej pieniądze trafią na wasze konta. Warto pamiętać, że tylko złożenie wniosku do końca września gwarantuje rodzinom wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic złoży wniosek dopiero w październiku, świadczenie zostanie przyznane od października czyli od miesiąca złożenia wniosku – tłumaczy minister Bożena Borys-Szopa.

W przypadku rodziców, którzy mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci, rodzice ci składają od lipca 2019 r. jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci – tłumaczy szefowa resortu rodziny.

Uwaga, od 1 lipca rusza także proces przyjmowania wniosków na kolejny okres na pozostałe świadczenia dla rodzin takie jak: „Dobry start”, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że po rozszerzeniu formuły programu Rodzina 500+ wsparcie trafi łącznie do ok. 6,8 mln dzieci (dzisiaj ze świadczenia wychowawczego korzysta 3,6 mln dzieci – stan na kwiecień 2019 r.). Wśród nich będą teraz także wszystkie dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W roku 2019 program „Rodzina 500+” będzie kosztował dodatkowe 9,6 mld zł. W kolejnych latach dodatkowy koszt finansowania programu bez kryterium dochodowego wyniesie ok. 20 mld zł. W sumie będzie to 41 mld zł rocznie.

https://www.gov.pl/web/rodzina/500-dla-wszystkich-dzieci-to-juz-jutro