Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie
przedłuża termin składania dokumentów aplikacyjnych na prowadzony nabór na stanowisko Asystent rodziny

 

Z uwagi na brak kandydatów zainteresowanych naborem na stanowisko asystent rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie przedłuża się termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 20 lutego 2020 r. do godziny 15:00.

Pozostałe warunki naboru określone w ogłoszeniu pozostają bez zmian.

 

Elżbieta Klimkowska
p.o. Dyrektora M-GOPS Piaseczno

Piaseczno, 11.02.2020r.