M-GOPS od 2020 r. we współpracy z Fundacją Aktywizacja brał udział w Programie „Praca – Integracja” finansowanym ze środków PFRON.

W tym czasie osoby z niepełnosprawnością z Gminy Piaseczno korzystały z pomocy w formie aktywizacji zawodowej. W ramach Programu realizowano:

  • kursy i szkolenia zawodowe, z komunikacji
  • doradztwo zawodowe, psychologiczne, prawne
  • przygotowanie do zatrudnienia
  • poszukiwanie wspólnie z osobą z niepełnosprawnością odpowiedniego zatrudnienia
  • wspieranie osób z niepełnosprawnościami w pierwszym okresie zatrudnienia

Celem Programu było zwiększenie zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością, które stanowią grupę najbardziej narażoną na długotrwałe bezrobocie i wykluczenie społeczne. Program cieszył się zainteresowaniem i spełnił oczekiwania odbiorców.

Już wkrótce rozpoczniemy nabór do kolejnego projektu skierowanego dla osób z niepełnosprawnością w ramach działań dotyczących aktywizacji zawodowej.

Szczegóły we wrześniu