W dniu 01.08.2022 r. w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie przekazaliśmy naszym seniorom pierwsze opaski bezpieczeństwa (inteligentny zegarek), które zostały sfinansowane z rządowego programu Korpus Wsparcia Seniorów.

W tym ważnym momencie towarzyszyła nam Pani Hanna Kułakowska – Michalak – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno wraz z Panią Wiolettą Urban – Dyrektorem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie.

Opaska bezpieczeństwa do inteligentny zegarek, który poza podstawowymi funkcjami posiada dodatkowe typu mierzenie ciśnienia, poziom saturacji, temperatura ciała, czujnik upadku, zdjęcia
i założenia opaski, lokalizator GPS, przycisk alarmowy SOS i możliwość połączenia głosowego z Centrum Telemedycznym.

Osoby, które otrzymały opaskę bezpieczeństwa za jej pośrednictwem mogą natychmiast wezwać pomoc w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia. Korzystanie z opaski poprawia jakość życia tych osób dając poczucie bezpieczeństwa, a tym samym możliwość samodzielnego funkcjonowania w środowisku lokalnym.