Oświadczenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie w sprawie artykułu pt. „Żerowali na najbiedniejszych” autorstwa Pana Patryka Słowika, który ukazał się na portalu „wp.pl” dnia 11 lutego 2022 r.

W odpowiedzi na artykuł pt. „Żerowali na najbiedniejszych” autorstwa Pana Patryka Słowika, który ukazał się na portalu „wp.pl” dnia 11 lutego 2022 r., pragniemy poinformować, że publikacja zawiera nieścisłości oraz informacje niezgodne z prawdą. Podejmiemy odpowiednie kroki prawne wobec spółki Wirtualna Polska Media SA – właściciela serwisu „wp.pl” zmierzające do publikacji sprostowania. Rozważymy również podjęcie kroków prawnych w związku z faktem, że publikacja godzi w dobre imię tutejszego Ośrodka i podważa zaufanie do kadry pracowniczej oraz kierownictwa instytucji.

Informujemy, że Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po otrzymaniu sygnału o możliwych nieprawidłowościach wdrożyła procedury oraz zawiadomiła policję i Prokuraturę Rejonową w Piasecznie o możliwości popełnienia przestępstwa. Służby przeprowadziły czynności, w wyniku których Prokuratura umorzyła postępowanie, ponieważ nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu MGOPS w Piasecznie.