Informacja o naborze uczestników do Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021,

który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego

wartość dofinansowania – 14 688,00 zł
całkowita wartość zadania – 14 688,00 zł

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Piaseczno do wzięcia udziału w Programie: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  2. osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz z orzeczeniami równoważnymi.

 

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znaczny stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewnić:

  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
  • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;
  • podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 r.  proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA – stanowiącej załącznik do Programu oraz dostarczenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.

Dokumenty należy złożyć w placówce M-GOPS lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie
ul. Świętojańska 5A
05-500 Piaseczno
tel. 22 750-33-08, 22 756-72-63

 

Przewidywana liczba uczestników Programu to 2 osoby, w tym:

  • świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej przeznaczone dla dziecka do 16 roku życia,
  • świadczenia usługi wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatudla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

 

Prosimy o kontakt telefoniczny w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po Kartę lub ją dostarczyć.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o Programie “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 znajdziesz na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa—edycja-2021

 

 

Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku dostępny jest na stronie:
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rejestr-placowek-zapewniajacych-calodobowa-opieke-osobom-niepelnosprawnym-przewlekle-chorym-lub-osobom-w-podeszlym-wieku-w-tym-prowadzonych-na-podstawie-przepisow-o-dzialalnosci-gospodarczej

Rejestr domów pomocy społecznej:
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rejest-domow-pomocy-spolecznej

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
1 odt Informacja na stronę - OW 11 sierpnia 2021 13:32 Administrator 36 KB 190
2 pdf Informacja na stronę - OW 11 sierpnia 2021 13:32 Administrator 148 KB 195
3 odt Karta oceny stanu zdrowia Zał. 7 11 sierpnia 2021 13:32 Administrator 21 KB 174
4 pdf Karta oceny stanu zdrowia Zał. 7 11 sierpnia 2021 13:32 Administrator 145 KB 166
5 odt Karta zgłoszenia Zał. 8 11 sierpnia 2021 13:32 Administrator 18 KB 176
6 pdf Karta zgłoszenia Zał. 8 11 sierpnia 2021 13:32 Administrator 167 KB 168
7 doc Plakat Opieka wytchniniowa 11 sierpnia 2021 13:32 Administrator 161 KB 270
8 pdf Plakat Opieka wytchniniowa 11 sierpnia 2021 13:32 Administrator 252 KB 249
9 pdf Apel_Wojewody_Mazowieckiego 25 sierpnia 2021 12:26 Administrator 64 KB 266