Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie przystąpił do realizacji  Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.  Na realizację ww. Programu Gmina Piaseczno pozyskała dofinasowanie w kwocie 35136,00 zł.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością egzystencji.

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dodatkowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Wsparcie może być realizowane poprzez:

  • świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub w ośrodku wsparcia, tzw. Moduł I –
  • świadczenie usługi opieki wytchnieniowej jako rozszerzenie usług opiekuńczych  w ramach pobytu całodobowego w ośrodku wsparcia – Moduł II
  • świadczenie specjalistycznego poradnictwa – moduł III – realizowany jest przez powiat.

W 2019 roku ustalone są limity wsparcia opieki wytchnieniowej w ramach Programu: w ramach Modułu I i III łącznie 240 godzin oraz 14 dni dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego,

Pomoc przyznawana w postaci opieki wytchnieniowej w ramach ww. limitów jest bezpłatna. Skorzystanie ze wsparcia powyżej określonych limitów uzależnione jest od dochodu.

W pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej powinny skorzystać dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej, oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne.

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku:

– dowód osobisty osoby składającej wniosek,

– orzeczenie o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej pomocy ,

– karta oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali BARTHEL

Program realizowany będzie do 31.12.2019 r.

Osoby zainteresowane i spełniające warunki do udziału w Programie prosimy o zgłoszenie się osobiste bądź telefonicznie do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie, ul. Świętojańska 5A

tel. 22 750 33 05;    22 756 72 63,

e-mail: mgops@piaseczno.eu

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Załącznik nr 6 do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” - pdf 14 listopada 2019 14:38 Administrator 172 KB 354
2 doc Załącznik nr 6 do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” - docx 14 listopada 2019 14:38 Administrator 16 KB 319