Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację ww. Programu Gmina Piaseczno pozyskała dofinasowanie w kwocie 35200,00 zł.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dodatkowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Przez Gminę Piaseczno Program jest realizowany w dwóch formach:

 1. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
  • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  • ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.
 2. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,
  • w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody,
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

W roku 2020 ustalone są następujące limity:

 • limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego,
 • limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Pomoc przyznawana w postaci opieki wytchnieniowej w ramach ww. limitów jest bezpłatna.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

 

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku:

 • dowód osobisty osoby składającej wniosek,
 • orzeczenie o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej pomocy,
 • karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (druk w załączeniu).

 

Program realizowany będzie do 31.12.2020r.


Osoby zainteresowane i spełniające warunki do udziału w Programie prosimy o zgłoszenie się osobiste bądź telefonicznie do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piasecznie, ul. Świętojańska 5A
tel. (22) 756 72 63, (22) 750-33-08
e-mail: sekretariat@mgops.piaseczno.eu

Załączniki

# Plik Opis Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Załącznik nr 7 do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 23 lipca 2020 12:52 Administrator 275 KB 255