Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie rozpoczęli szkolenia w ramach wprowadzenia nowego modelu organizacji.

– Chcielibyśmy aby pomoc udzielana naszym mieszkańcom przez MGOPS była jeszcze bardziej skuteczna. Dlatego w 2019 roku złożyliśmy projekt na konkurs dotyczący wdrożenia usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego udało nam się pozyskać kwotę 834 762,50 zł na projekt pt. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie” tłumaczy  I Zastępca Burmistrza Hanna Kułakowska- Michalak –  Głównym założeniem projektu jest  oddzielenie pracy socjalnej od postępowań administracyjnych  – dodaje wiceburmistrz.

W dniach 28 -30 stycznia 2020 r., pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie  uczestniczą w dwóch wizytach  studyjnych – w MGOPS Skawina i MGOPS Myślenice. Celem wizyt  jest  zapoznanie uczestników z wypracowanymi przez tamtejsze ośrodki rozwiązaniami i działaniami, sposobem ich wdrażania w życie oraz rekomendowanie dobrych praktyk, a także podzielenie się spostrzeżeniami i doświadczeniami, które ośrodki  w Skawinie i Myślenicach nabyły w trakcie realizacji podobnego do piaseczyńskiego projektu.

Projekt – czyli szkolenia i wyjazdy pracowników będą w 100% finansowane ze  środków zewnętrznych Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna).

Nowy model organizacyjny w MGOPS w Piasecznie wprowadzany będzie do 30.06.2021 r.