Rodzicu!!!

Zastanawiałeś się kiedyś czy …………..

  • dajesz swojemu dziecku dużo wolności czy raczej masz silną potrzebę chronienia go?
  • powinieneś jeszcze popracować nad akceptowaniem swojego dziecka takim jakie ono jest?
  • jesteś wystarczająco konsekwentny czy zbyt pobłażliwy w stosunku do swojego dziecka?
  • Twoje wymagania wobec Twojego dziecka są dobrze dopasowane do jego wieku i predyspozycji?

………….. jeśli tak, mamy dla Ciebie propozycję

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie możesz ze specjalistą przeanalizować te pytania za pomocą Skali Postaw Rodzicielskich.

Jest to kwestionariusz składający się z dwóch wersji:

  • dla  matek
  • dla ojców

Każda z tych wersji zawiera po 50 stwierdzeń grupujących się w kilka wymiarów odpowiadających różnym postawom rodzicielskim (między innymi: dawanie autonomii, nadmierne ochranianie, stosowanie  konsekwencji).

Osoba badana ustosunkowuje się do każdego ze stwierdzeń na pięciostopniowej skali.

Czas wykonania testu: przeciętnie około 40 minut.

Zapisy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00: 503 685 934 (Małgosia).