Klub Senior+ w Józefosławiu został utworzony jako ośrodek wsparcia i stanowi miejsce spotkań dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców naszej gminy w wieku 60+, zainteresowanych różnymi formami aktywności.

Środki na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Józefosławiu zostały pozyskane w ramach Programu Wieloletniego “Senior+” na lata 2021-2025.

Celem Klubu jest wzmocnienie potencjału osób starszych, zapewnienie im rozwoju osobistego, aktywności, jak również zapobieganie izolacji i wykluczeniu społecznemu.