W Akademii Rodziny rusza kolejna edycja Warsztatów Umiejętności Wychowawczych z elementami Szkoły dla Rodziców.

Cykl warsztatów obejmie 10 spotkań. Program warsztatów został opracowany w oparciu o koncepcję T. Gordona „Wychowanie bez porażek” i książki A. Faber, E. Mazlish z cyklu „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

Tematy poruszane w trakcie warsztatów:

 • stawianie granic
 • radzenie sobie z uczuciami swoimi i dziecka
 • zachęcanie dziecka do współpracy
 • stosowanie konsekwencji zamiast karania
 • rozwiązywanie problemów i konfliktów
 • zachęcanie dziecka do samodzielności
 • uwalnianie dziecka od grania ról
 • pomocna pochwała i zachęta
 1. GRANICE

Jak wyznaczać dzieciom granice, aby mogły zdrowo regulować swoje relacje z innymi ludźmi?

 1. UCZUCIA I EMOCJE

Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami i wyrażać je w sposób konstruktywny?

 1. ZACHĘCANIE DO WSPÓŁPRACY

Jak zachęcać dziecko do wykonywania swoich obowiązków, m.in. nauki, sprzątania itp.?

 1. KARY I KONSEKWENCJE

Jak nauczyć dziecko poczucia odpowiedzialności za swoje działania? Czy karać? A jeżeli nie karać, to jak uczyć dziecko pożądanych zachowań?

 1. KONFLIKTY I PROBLEMY

Jak uczyć dzieci rozwiązywania konfliktów i konstruktywnie podchodzić do problemów?

 1. SAMODZIELNOŚĆ

Jak zachęcać dziecko w każdym wieku do samodzielności? Jak wspierać kreatywność dziecka?

 1. ETYKIETY I “ROLE”

Jak wpierać dziecko w rozwijaniu jego mocnych stron? Jak budować jego poczucie własnej wartości?

 1. POCHWAŁA

Jak chwalić aby budować poczucie własnej wartości dziecka i jednocześnie pomóc mu w realistycznej ocenie swojej osoby? Jak chwalić, by zmotywować do pracy? Jak wspierać twórcze myślenie u dziecka?

Dla kogo?

Warsztaty przeznaczone są dla rodziców, opiekunów i wychowawców chcących rozwinąć umiejętności wychowawcze i zbudować więź z dzieckiem opartą na szacunku, zrozumieniu, współpracy i miłości.

Kiedy?

Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu (w poniedziałki), w godzinach 9.00-13.00.

Gdzie?

W zależności od sytuacji epidemicznej, warsztaty będą prowadzone w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie przy ul. Świętojańskiej 5a lub online przez platformę zoom.

Zapisy i dodatkowe informacje:

Startujemy w połowie marca! Nie zwlekajcie! Ilość miejsc jest ograniczona.