Klub Integracji Społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa od 2013 roku i realizuje liczne projekty skierowane do mieszkańców gminy Piaseczno.

Aktualnie w Klubie realizowane są następujące działania:

Masz tę moc zmienić jutro – projekt z zakresu aktywizacji zawodowej oraz rozwoju osobistego, skierowany do osób nieaktywnych zawodowo lub planujących przekwalifikowanie się, a także do młodych przedsiębiorców i osób planujących otwarcie własnego biznesu.

Akademia Rodziny – kompleksowy projekt mający na celu wspieranie rodzin z terenu gminy Piaseczno w budowaniu oraz pielęgnowaniu relacji z dziećmi i podopiecznymi opartych na miłości, wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

Pracownia Uśmiechu – projekt skierowany do osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, mający na celu wsparcie i integrację uczestników oraz rozwijanie ich pasji i zainteresowań. W ramach projektu realizowane są liczne działania warsztatowe, edukacyjne, relaksacyjne i terapeutyczne.